Επιστολή του Προέδρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας 2012, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από 11 – 13 Μαϊου 2012, και διοργανώθηκε από το Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών με την πολύτιμη αρωγή της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας, έκλεισε τις εργασίες του με απόλυτη επιτυχία.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 81 Προσκεκλημένοι Πρόεδροι και Ομιλητές, παρουσιάστηκαν 65 Προφορικές Ελεύθερες Ανακοινώσεις, ενώ συνολικά οι συμμετέχοντες ανήλθαν στους 313.

Η επιστημονική μας αυτή συνάντηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική, συμβάλλοντας για μια ακόμη φορά στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των Επεμβατικών Ακτινολόγων, με διαλέξεις και συζητήσεις ευρείας και εξειδικευμένης θεματολογίας στην επεμβατική ακτινολογία, οι οποίες ανέδειξαν τα νεώτερα δεδομένα σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο καθώς και τις νεώτερες εξελίξεις στις ακτινολογικές επεμβατικές τεχνικές που έχουν ήδη αρχίζει να εφαρμόζονται με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στα Ελληνικά Ακτινολογικά Εργαστήρια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση του Συνεδρίου. Ανανενώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο 7ο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2014.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Δημήτριος Κ. Σιαμπλής
Καθηγητής Ακτινολογίας, MD, PhD, EBIR
Υπεύθυνος Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας Π.Γ.Ν.Π.
Δ/ντής Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών

Comments are closed.

Posted by admin Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2012 Subscribe here