Ειδικευμένοι Ιατροί: 40 Ευρώ
Ειδικευόμενοι Ιατροί: 20 Ευρώ
Τεχνολόγοι – Ακτινολόγοι, Νοσηλευτές, Φοιτητές: Δωρεάν

Η εγγραφή περιλαμβάνει: Τσάντα Συνεδρίου, Πρόγραμμα Συνεδρίου και Βιβλίο Περιλήψεων, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (χορηγούνται μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης), καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και μπουφέ του μεσημέρι του  Σαββάτου.

Το Συνέδριο θα φέρει Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ανακοίνωση προσεχώς)

Διαδικασία Εγγραφής

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους εγγραφής στο Συνέδριο:

Α) Με κατάθεση στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών στα κάτωθι στοιχεία:

Αριθμός Λογαριασμού: 22954000232
Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
IBAN: GR6001102290000022954000232
BIC (SWIFT): ETHNGRAA
Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιτροπή Ερευνών
VAT number: EL998219694

Μετά την κατάθεση απαραιτήτως θα πρέπει να στείλετε μαζί με τη φόρμα εγγραφής (συμπληρωμένη στα αντίστοιχα πεδία) και αντίγραφο του καταθετηρίου στο οποίο θα αναγράφεται το όνομά σας και ο κωδικός του Συνεδρίου D.382  

Β) Μέσω πιστωτικής κάρτας, με αποστολή της φόρμας εγγραφής (συμπληρωμένης στα αντίστοιχα πεδία), προκειμένου να χρεωθεί η πιστωτική σας κάρτα.

Βρείτε εδώ τη  ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - Απαραίτητη συμπλήρωση για τους τρόπους εγγραφής Α και Β.

Η αποστολή της φόρμας εγγραφής ή/και του καταθετηρίου μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: theoni.kaplanidou@gmail.com, με θέμα μηνύματος «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» είτε με φαξ στο τηλ. 2613 603218.

Μετά την τακτοποίηση της εγγραφής σας θα λάβετε ηλεκτρονικά ενημέρωση. Η εγγραφή σας κατά τους ως άνω τρόπους μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 27η  Απριλίου 2012.

Η εγγραφή με τους ως άνω τρόπους απαιτείται για την αποστολή ελεύθερης ανακοίνωσης προς αξιολόγηση και πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος αποστολής εργασιών (μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012).

Εφόσον επιθυμείτε έκδοση θεωρημένης απόδειξης στο όνομά σας από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσετε στη φόρμα εγγραφής τα στοιχεία με αστερίσκο.

Γ) Εγγραφή πριν από την έναρξη του Συνεδρίου στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Comments are closed.

Posted by admin Τελευταία ενημέρωση: 14 Φεβρουαρίου 2012 Subscribe here